กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทวีศักดิ์ พรหมเรือง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0872802623
อีเมล์ : taweesak_promruang@hotmail.com