กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวีระพล มีศิริ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0843099071

นางสาวอันทิมา กรุงไกรจักร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0612055021
อีเมล์ : phaeiiz.pp@gmail.com