กลุ่มสาระฯศิลปะ

ศุภกร แก้วยิ้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

อัครพล พะลัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1