กลุ่มสาระฯศิลปะ

อัครพล พะลัง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ