กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ศุภกร แก้วยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0986391020
อีเมล์ : ฺBet_keawyim@hotmail.com

อัครพล พะลัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0806489452
อีเมล์ : akkaraponpalang25@gmail.com