กลุ่มสาระฯศิลปะ

อัครพล พะลัง
พนักงานราชการ

ศุภกร แก้วยิ้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0