กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0