กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ขวัญ คงอุป
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์