การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.91 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.14 KB