แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนชลธารวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.26 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนหนังสือเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.15 KB