เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนชลธารวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.41 KB
Adobe Acrobat Document Announcement on the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.49 KB