ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document 1ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-ตค63-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.23 KB
Adobe Acrobat Document 2ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-พย63-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.08 KB
Adobe Acrobat Document 3ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-ธค63-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.31 KB
Adobe Acrobat Document 4ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-มค64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.17 KB
Adobe Acrobat Document 5ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-กพ64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.74 KB
Adobe Acrobat Document 6ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-มีค64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.03 KB
Adobe Acrobat Document 7ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-เมย64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.8 KB
Adobe Acrobat Document 8ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-พค64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.83 KB
Adobe Acrobat Document 9ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-มิย64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.34 KB
Adobe Acrobat Document 10ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-กค64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.68 KB
Adobe Acrobat Document 11ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-สค64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.29 KB
Adobe Acrobat Document 12ประกาศโรงเรียน-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน-กย64-pk.pdf   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.46 KB
Adobe Acrobat Document 11-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.26 KB
Adobe Acrobat Document 16-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196 KB
Adobe Acrobat Document 26-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.47 KB
Adobe Acrobat Document 36-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.02 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.34 KB