รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชลธารวิทยา
100 หมู่10   ตำบลบ้านควน  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-6058 เบอร์แฟกส์ 0-7759-6059


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :