การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB