ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.63 KB
Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2563 ครึ่งปีหลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.83 KB