แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.39 KB
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.03 KB
ปฏิทิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ปฏิทิน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB