ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,17:09   อ่าน 84 ครั้ง