การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนชลธารวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.26 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผล การดาเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.15 KB