เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนชลธารวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.11 KB
Adobe Acrobat Document O34 Announcement on the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.89 KB