คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคมกฤต ขอรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : อบต. บ้านควน
เบอร์โทร :