ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชลธารวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
  ด้วยโรงเรียนชลธารวิทยา  จะจัดให้มักิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  โดยมีกิจกรรมในวันดังกล่าวตามลำดับดังนี้ กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕ รูป รับบิณฑบาตร กิจกรรมประกวดการแต่งกายแฟนซี กิจกรรมแลกของขวัญ กิจกรรม ๕ ส.  การประชุมผู้ปกครอง หลังจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกัน  จึงขอชิญคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองร่วมงานกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน...ข่าว  โดย  กัมปนาท  สุทธิจำนงค์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 518 ครั้ง